Erikvenneman
Image default
Bedrijven

De ‘unique formula identifier’ code

De Unieke Formule Identificatie is een code, bestaande uit zestien tekens. Deze code is verplicht op etiketten van producten die geclassificeerd kunnen worden als ‘gevaarlijk’. Onder gevaarlijke producten kun je producten die gezondheidsrisico’s voor consumenten met zich mee kunnen brengen verstaan. Zodra je thuis bijvoorbeeld aan het werk bent met potentieel gevaarlijke producten (zoals bleekmiddel) en je wordt vergiftigd, kan een unieke formule identificatie hulp bieden. Medewerkers van een vergiftigingencentrum kunnen zo namelijk bepalen om welk product het gaat en wat de precieze inhoud is. Er kan dan passende medische hulp geboden worden.

Wanneer wordt de Unique Formula Identifier code gebruikt?

De Unieke Formule Identificatie code, ook wel UFI genoemd, moet op het productetiket staan. Dit kan bijvoorbeeld naast de gevarenpictogrammen of bij een barcode in de buurt. Het komt echter vaak voor dat producten helemaal geen etiket bevatten. De UFI moet in dat geval worden aangeduid in het veiligheidsgegevensblad. Bevat een bepaald product een gevarenpictogram, dan dient de code op het product te staan. De UFI code heeft betrekking op het mengsel en niet op bijvoorbeeld de handelsnaam. Een code geldt maar voor één mengsel, maar een mengsel kan eventueel meerdere codes bevatten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat fabrikanten tal van opties hebben om producten op correcte wijze te voorzien van een zogenaamde code. De code dient onuitwisbaar te zijn, goed leesbaar en duidelijk zichtbaar.

De opbouw van de code

De code bestaat uit zestien tekens. Het gaat hierbij om een formuleringsnummer en een btw-identificatienummer. Het formuleringsnummer heeft betrekking op de samenstelling en inhoud van het mengsel. Het btw-identificatienummer gaat over het bedrijf. In gevallen waarbij er géén btw-identificatienummer beschikbaar is, kan er een fictieve (en tevens unieke) btw-ID gemaakt worden. Btw-nummers van bedrijven voorkomen in feite dat aan een mengsel van verschillende bedrijven dezelfde code wordt toegevoegd.

Een gewaarschuwde fabrikant telt voor twee

Vanaf 1 januari 2021 is de Unique Formula Identifier code verplicht voor alle consumenten- en professionele producten. Voor de industriële producten geldt dat de code verplicht is vanaf 1 april 2024. In 2025 dient de code te staan op etiketten van alle producten die mogelijk gevaren zouden kunnen opleveren voor de gezondheid. De fabrikant is dus gewaarschuwd en dient de etikettering zo spoedig mogelijk aan te passen.

https://www.devibfabriek.nl/wat-is-de-ufi/