Nagenoeg elk huis heeft wel een cv-ketel. Wat zou u zonder warm water en verwarming moeten? Wat niet iedereen zich realiseert, is dat diezelfde cv-ketel ook onderhoud nodig heeft om goed te blijven functioneren. Wanneer dat te lang verwaarloosd wordt, kan dat leiden tot storingen,…