Erikvenneman
Rechten

Wat is erfrecht en hoe werkt het?

Het is gebruikelijk om voor je overlijden een testament opgesteld te hebben. Dit is een persoonlijk document waarin iemand schriftelijk vastlegt wat er na de dood met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat iemand vroegtijdig het leven verlaat en nog geen rekening heeft gehouden met het schrijven van een testament. Wat gebeurt er dan? Wanneer dit gebeurt spreken we over erfrecht. In dit artikel staat hoe het erfrecht werkt en waarom een testament opstellen verstandig is.

Hoe werkt het erfrecht?

Eerst gaan we dieper in op het begrip erfrecht. In het wetboek staat beschreven wie de erfgenamen zijn en waar zij recht op hebben. Kom je vroegtijdig te overlijden bepaalt het erfrecht wat er gebeurt met jouw erfenis. Volgens het erfrecht kunnen enkel jouw bloedverwanten iets erven. Volgens de wet wordt er altijd eerst gekeken of de overleden persoon een partner en kinderen heeft, vervolgens naar ouders, broers en zussen en tot slot naar grootouders en overgroot ouders.

Waarom een testament?

Een testament maken of laten maken is uiteraard nooit een leuke bezigheid. Wanneer je geen testament laat maken laat je de verdeling van de erfenis volledig over aan de wet en kun je niet zelf bepalen wie wat krijgt.

Wanneer je zelf wil kiezen wat er met jouw spullen en vermogen gebeurt is het verstandig om een testament te laten maken. De prijs van een testament hangt af van de ingewikkeldheid daarvan en het werk dat de notaris erin moet stoppen. Een eenvoudig testament kost een paar honderd euro.

Redenen om een testament op te stellen:

  • Je wil dat de erfenis direct opeisbaar is waardoor de eigen bijdrage van de langstlevende in een verzorgingshuis omlaag kan;
  • Je wil een uitsluitingsclausule in je testament opnemen;
  • Je wil geld nalaten aan een niet-bloedverwant;
  • Je bent in een scheiding, maar de scheiding is nog niet officieel;
  • Je wil de voogdij over de kinderen regelen;
  • Door een slim testament kan bij de notaris de erfenis fiscaal slim worden geregeld waardoor je minder erfbelasting betaalt.

Nadeel van een testament

Het klinkt vreemd, maar er zit zeker een nadeel aan het laten opstellen van een testament. Je moet namelijk naar de notaris en dat kost geld. Wel wegen deze kosten minder zwaar dan de voordelen die je er uiteindelijk van hebt. Zorg er altijd voor dat je bij meerdere notarissen een offerte aanvraagt, de prijzen kunnen namelijk flink uiteenlopen. Voor meer informatie over erfrecht: Erfrechtonline.