Erikvenneman
Bedrijven

Wat doe ik met elektriciteit?

Onzichtbaar licht is licht dat men niet kan zien met een normaal gezichtsvermogen en omvat meer energetische en hogere-frequentiegolven, zoals ultraviolet, röntgenstraling en gammastralen. Golven met langere lengtes, zoals infrarood-, micro- en radiogolven, worden ook onderzocht op het gebied van Quantummechanica.

Dit is het officiële YouTube kanaal van Ista Nederland. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Sommige soorten elektromagnetische straling, zoals röntgenstraling, zijn ioniserende straling en kunnen schadelijk zijn voor je lichaam. Ultraviolette stralen bevinden zich in de buurt van het paarse uiteinde van het lichtspectrum en infrarood in de buurt van het rode uiteinde. Infrarode stralen zijn warmtestralen en ultraviolette stralen veroorzaken zonnebrand.

De verschillende delen van het elektromagnetische spectrum verschillen in golflengte, frequentie en kwantumenergie.

Geluidsgolven zijn geen elektromagnetische golven, maar drukgolven in lucht, water of andere stoffen.

Golven hebben eigenschappen die gemeten kunnen worden. Alle golven kunnen worden afgebeeld door toevoeging van sinusgolven.

Dit is het officiële YouTube kanaal van Ista Nederland. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Sinusgolven kunnen ook worden gemeten. De vorm van een sinusgolf wordt gegeven door zijn amplitude, fase, golflengte en frequentie. De snelheid waarmee de sinusgolf beweegt kan worden gemeten. De amplitude en golflengte van de sinusgolf wordt in de afbeelding weergegeven.

Het hoogste punt op een golf wordt de piek genoemd. Het laagste punt wordt de trog genoemd. De piek van een golf en de trog van een golf zijn altijd twee keer zo groot als de amplitude van de golf. Het deel van de golf halverwege tussen de piek en de trog wordt de basislijn genoemd.

Ingewikkelde golfvormen (zoals de geluidsgolven van muziek) kunnen worden gemaakt door sinusgolven van verschillende frequenties bij elkaar op te tellen. Dit is hoe mp3-bestanden worden omgezet van hun gecomprimeerde vorm in muziek die we kunnen horen.

Dit is het officiële YouTube kanaal van Ista Nederland. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

We kunnen een geluidsgolf definiëren als een verstoring die zich door een bepaald medium verplaatst. Geluid is de term om te beschrijven wat er gehoord wordt als geluidsgolven door een medium naar het oor gaan. Alle geluiden worden gemaakt door trillingen van moleculen waar het geluid doorheen gaat. Wanneer bijvoorbeeld een trommel of een bekken wordt geraakt, trilt het object. Deze trillingen laten de luchtmoleculen bewegen. Geluidsgolven bewegen weg van hun bron (waar ze vandaan komen), reizend op de luchtmoleculen. Wanneer de trillende luchtmoleculen onze oren bereiken, trilt het trommelvlies ook. De botten van het oor trillen op dezelfde manier als die van het voorwerp dat de geluidsgolf is begonnen.

Deze trillingen laten je verschillende geluiden horen. Zelfs muziek zijn trillingen. Onregelmatige trillingen zijn lawaai. Mensen kunnen zeer complexe geluiden maken. We gebruiken ze voor spraak.

Geluidsgolven zijn langsgolven met twee delen: compressie en zeldzamer worden. Compressie is het deel van de geluidsgolven waar de luchtmoleculen tegen elkaar worden gedrukt (gecomprimeerd). Zeldzaamheid is het deel van de golven waar de moleculen ver van elkaar verwijderd zijn. Geluidsgolven zijn een opeenvolging van compressie en zeldzaamheid.

De toonhoogte is de hoogheid of de laagheid van het geluid. Pitch is hoe mensen verschillende frequenties horen. De frequentie wordt bepaald door het aantal trillingen per seconde. De hoogste toonsoort op een piano, bijvoorbeeld, trilt 4.000 keer per seconde. Hij heeft een frequentie van 4000 hertz (Hz), of 4 kilohertz (kHz). Lagere toonaarden hebben lagere frequenties. Een noot die een octaaf hoger is dan een andere noot heeft twee keer de frequentie van die noot.

De intensiteit van een geluid is de hoeveelheid geluidsenergie die in een seconde door een vierkante meter gaat. Geluidsgolven met een hogere amplitude (grotere trilling) hebben een hogere intensiteit. De intensiteit van een geluid is dichter bij de geluidsbron hoger. Verder weg is het minder intens. De wet van het omgekeerde kwadraat laat zien hoe de intensiteit van het geluid kleiner wordt, verder van de bron af. De wet van het omgekeerde kwadraat laat zien hoe de intensiteit van het geluid kleiner wordt, verder weg van de bron. Het “omgekeerde vierkant” zegt dat als de afstand wordt vermenigvuldigd met een getal, de geluidsintensiteit gedeeld wordt door dat getal in het kwadraat (het aantal keer zelf). Twee keer de afstand betekent dus een kwart van de intensiteit.

Water is een vloeistof. Water is de enige chemische stof op Aarde die van nature in drie toestanden bestaat. Er zijn meer dan 40 anomalieën over water bekend.

Water is een molecuul dat bestaat uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom. De chemische formule is H2O. Net als andere vloeistoffen, heeft water een oppervlaktespanning, dus een beetje water kan druppels op een oppervlak maken, in plaats van altijd uit te spreiden om het oppervlak nat te maken. Dingen die iets te maken hebben met water kunnen “hydro” of “aqua” in hun naam hebben, zoals waterkracht of aquarium, van de Griekse en Latijnse namen voor water. Het wordt ook wel het universele oplosmiddel genoemd, omdat het veel oplost.

In kleine hoeveelheden lijkt water geen kleur te hebben, maar in grote hoeveelheden (zoals zeeën of meren) heeft het een zeer lichtblauwe kleur.

Planten en dieren (inclusief mensen) zijn meestal water binnenin, en moeten water drinken om te leven. Het geeft een medium voor chemische reacties, en is het belangrijkste deel van het bloed. Het houdt de lichaamstemperatuur gelijk door het zweten van de huid. Water helpt het bloed om voedingsstoffen uit de maag naar alle delen van het lichaam te transporteren om het lichaam in leven te houden. Water helpt het bloed ook om zuurstof uit de longen naar het lichaam te transporteren. Speeksel, dat dieren en mensen helpt om voedsel te verteren, is meestal water. Water helpt bij het maken van urine. Urine helpt bij het verwijderen van slechte chemische stoffen uit de bo

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/