Erikvenneman
Dienstverlening

Vóór het kopen van aandelen, bestudeer eerst de resultatenrekening van dat bedrijf

Alvorens een aandeel te kopen, moet de winst-en-verliesrekening van de onderneming (de verklaring van winst en verlies) samen met het kasstroomoverzicht worden bestudeerd.

De resultatenrekening toont de cumulatieve inkomende en uitgaande kasstromen in tegenstelling tot de financiële staat die slechts één specifieke dag weergeeft.

Inkomstenstaten worden driemaandelijks en jaarlijks ingediend. Het kwartaal toont een periode van 3 maanden, de jaaropgave toont een volledige periode van 12 maanden

Inkomensverklaringen omvatten over het algemeen deze categorieën:

Onder aan de streep – winst of verlies

Bij het bestuderen van een resultatenrekening zijn de twee belangrijkste cijfers de inkomsten en het netto-inkomen. Consistente groei is een teken van goed bedrijfsbeheer.

Bekijk het kasstroomoverzicht en zie dit niet over het hoofd. Het laat zien hoeveel geld een bedrijf heeft gegenereerd en uitgegeven gedurende een bepaalde periode. De jaarrekening geeft de beslissingen van de accountant weer, maar het kasstroomoverzicht is minder vatbaar voor boekhoudingsmanoeuvres. Geld komt ofwel binnen of gaat eruit.

Er is geld betrokken bij operationele activiteiten. Dit is gewoon de hoeveelheid geld die wordt gegenereerd uit normale activiteiten. Het is een nettoresultaat inclusief afschrijvingen en niet-betaalde passiva minus vlottende activa zoals voorraad.

De stroom van investeringsactiviteiten is het geld dat wordt uitgegeven aan lange termijn activa. Het omvat alle beleggingen, onroerend goed, aandelen en obligaties en de verkoop of aankoop van andere activa.

En ten slotte de contanten van financieringsactiviteiten. Dit omvat het betalen van obligatiehouders en eventuele schulden en het terugkopen van aandelen.

Hoewel de kasstroom meer volatiel kan zijn dan de winst, toont een geschiedenis van toenemende cashflow de aanhoudende welvaart van de aandeelhouders.

Financiële overzichten zijn veel te verwerken gegevens. Maar ze zijn de beste manier om te bepalen of een bedrijf fiscaal gezond is. Dus zorg ervoor dat je deze niet over het hoofd ziet.

https://offerte.nl/boekhouder/opstellen-jaarrekening