Erikvenneman
Electronica en Computers

Ouders willen weten waar hun kroost uithangt

De kids gaan buitenspelen, maar komen niet op de afgesproken tijd weer thuis… Eén van de velen voorbeelden waarbij het handig zou zijn als je kon zien waar je kind is. Het bedrijf Spotter deed hier onderzoek naar. En wat blijkt, maar liefst 77 procent van de Nederlandse ouders volgt zijn kind al door middel van GPS of heeft hier wel oren naar.

Meerderheid wil GPS gebruiken

Het blijkt dus dat de meerderheid van de Nederlandse ouders al gebruik maakt van GPS voor de kids of dit wel zou willen doen. Het liefst gebruiken ouders hiervoor de smartphone. Ook GPS horloges en GPS trackers behoren tot de beschikbare middelen. Bijna alle ouders (90 procent) vindt dat het volgen van kinderen wel in overleg moet met het kind.

Buitenspelen

Tijdens het onderzoek kwam ook naar voren dat een ruime meerderheid (65 procent) zich als ouder ziet dat de kinderen vrij laat. Ouders willen de kinderen vooral in de gaten houden als ze buitenspelen. Ook bij vakanties (48 procent) en op weg naar school (44 procent) houden ouders graag een oogje in het zeil.

Vrouwen bezorgder dan mannen

Vrouwen tonen zich bezorgder dan mannen. Ongeveer 70 procent van de moeders wil zien waar de zoon of dochter is, bij mannen is dit 54 procent. Kinderen mogen van de vader ook verder weg van huis als zij een GPS tracker meenemen (35 tegen 23 procent).

Privacy ondergeschikt

Dat privacy de laatste tijd een hot topic is, hebben we allemaal wel gemerkt. Maar als het gaat om het weten waar je kind is lijkt dit minder belangrijk. Maar liefst 66 procent van de ouders vindt het belangrijker om te weten waar hun kind is dan zijn of haar privacy.

Ook handig voor ouderen

GPS horloges of GPS trackers worden door 86 procent van de respondenten als ook zeer handig ervaren voor ouderen of hulpbehoevenden.

https://www.spottergps.com/gps-horloge/kind/