Erikvenneman
Gezondheid

Leren omgaan met agressie, hoe doe je dat?

Helaas hebben we allemaal te maken met agressie in onze huidige maatschappij. Het zal altijd aanwezig blijven. Of het nu gaat om een vorm van fysiek geweld of in de vorm van verbale agressie, we zullen altijd conflicten willen uitvechten op een manier die verder gaat dan een goed gesprek.  In heel veel gevallen is agressief gedrag niet wenselijk. Als u zelf agressief bent dan zult u ervaren dat mensen minder snel met u om willen gaan. Misschien kampt u al langer met het probleem hoe u met agressie moet omgaan van anderen in uw omgeving?  Er zijn veel verschillende manieren om met agressie om te gaan zonder elkaar in de haren te vliegen. 

Wat is agressief gedrag? 

De definitie van agressie is het gebruik van fysiek of verbaal geweld om een doel te kunnen bereiken. Vaak zult u zien dat agressie voortkomt uit frustratie, en het daardoor moeilijk is om met die agressie om te gaan. Vaak is agressie een manier om pijn, angst of boosheid te uitten naar een ander. Agressiviteit kan ook voortkomen uit een psychologische stoornis. Omgaan met agressie is soms heel erg lastig. 

Omgaan met agressie 

Omgaan met agressie kan soms heel moeilijk zijn. De eerste stap naar hoe u kunt omgaan met agressie is om te bepalen met welke vorm van agressie u te maken heeft. Mensen die een psychologische stoornis hebben, of onder invloed zijn van verdovende middelen kunnen daardoor minder toerekeningsvatbaar zijn. Met dit soort type mensen valt doorgaans niet mee te onderhandelen. Omgaan met agressie is voor deze groep mensen heel moeilijk. Het beste wat u in zo’n situatie kunt doen is zorgen dat u uzelf in veiligheid brengt en de hulp oproept van anderen. Met uw eigen agressie omgaan is waarschijnlijk nog het moeilijkst.  Hoe kunt u omgaan met agressie? Vaak zult u merken dat u uw agressie op ander afreageert. Alleen werkt dit in de meeste gevallen averechts. Door dat u dit doet blijft het boze gevoel bestaan en lost het de situatie niet op. Ga daarom opzoek naar activiteiten waarin u uw frustratie en woede kwijtkunt. De beste manier om om te gaan met agressie is door u neer te leggen bij het feit dat niet alles te controleren valt.  Het is goed om te bedenken dat u boos wordt op mensen die willens en wetens fouten maken en u daardoor slecht behandelen. U waagt zich in uw onderbewustzijn aan de fundamentele attributiefout. U kunt ervan uitgaan dat mensen dat mensen uit onbenul hun fouten maken en ziet over het hoofd wat er daadwerkelijk met hen aan de hand is. Dat is wat omgaan met agressie juist zo gecompliceerd maakt.

https://www.actinmove.nl/omgaan-met-agressie/