Erikvenneman
Image default
Onderwijs

Hoe werkt het met de vergoedingen voor een kinderdagverblijf

 

U kunt in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als u en uw partner beide werken en uw kind naar de kinderopvang of kinderdagverblijf gaat. Dit kan ook als u alleenstaande werkende ouder bent of een opleiding aan het volgen bent. Het hangt van uw inkomen, het aantal kinderen en het soort opvang af hoeveel u ontvangt. 

Voorwaarden

U hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag als u werkt, een opleiding volgt of als u een traject volgt dat uw kans op werk vergroot. De toeslag is alleen bestemd voor het aantal uren dat u kwijt bent aan deze werkzaamheden. Als u een partner hebt dan hebben jullie samen recht op toeslag voor de uren van degene die het minste tijd kwijt is aan zijn werk. 

Voor buitenschoolse opvang opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen wordt geen kinderopvangtoeslag gegeven. U kunt kinderopvangtoeslag ontvangen als uw kind naar een geregistreerde opvang gaat. Het is handig om hiervoor te controleren als u een opvang op het oog hebt. Voor opvang bij grootouders ontvangt u dus geen toeslag, tenzij ze als gastouder zijn geregistreerd bij een kinderopvang. Een andere voorwaarde is dat je kind kinderbijslag of pleegouderbijdrage krijgt. 

Uren

Het is niet mogelijk om per jaar per kind meer dan 2760 uur kinderopvangtoeslag te ontvangen. Dit is dus maximaal 230 uur per maand. Vaak krijgt u wel recht op minder, want de toeslag wordt gebaseerd op de gewerkte uren van de partner die het minst werkt. 

Hoogte

De hoogte van de toeslag kan berekend worden op de website van de Belastingdienst. Er gelden geen inkomen- of vermogensgrenzen voor de kinderopvangtoeslag, wat betekent dat u recht hebt op een bedrag aan toeslag als u voldoet aan de voorwaarden. De hoogte van het bedrag aan kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger uw inkomen is, des te minder tegemoetkoming voor de kosten voor de kinderopvang u ontvangt.