Hoe kan een specialist mijn kind met dyslexie behandelen?

Kan uw kind niet zo goed mee op school wanneer het gaat om schrijven en lezen? En kunt u er niet achter komen wat de oorzaak hiervan is? Dan kunt u Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal inschakelen om een onderzoek te laten uitvoeren om na te gaan of uw kind dyslexie heeft. Dit betekent dat het technisch lezen en/of de spelling moeizaam gaat bij een kind, terwijl hij of zij wel voldoende intelligentie heeft. Het is belangrijk om dyslexie te laten behandelen bij een externe organisatie, zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, waarbij men kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen.

School is een belangrijke factor om dyslexie vast te stellen en te behandelen

Dyslexie dient op professionele wijze worden behandeld. Dit kan door een externe organisatie als Trivers- Dyslexie Instituut Roosendaal. Maar ook school is een belangrijke factor. Hier zal men een kind behandelen in de vorm van een begeleidingsperiode om aan te tonen dat lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn, zodat dyslexie vastgesteld kan worden. Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld betreft een specifieke aanpak voor één leerling, want ieder kind is immers anders. Het handelingsplan heeft betrekking op een korte periode en dient regelmatig herzien en, indien nodig, bijgesteld te worden. Hierbij is het van belang dat u als ouder altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en wat het kind eventueel thuis kan doen qua oefeningen.

Dyslexie behandelen: bepaal allereerst het schrijf- en leesniveau van het kind

Wanneer u kind moeite heeft met technisch lezen en spelling, is het van belang dat hij of zij daar hulp bij krijgt. U kunt hiervoor aankloppen bij een specialist zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal. Zij kunnen eventuele dyslexie kan behandelen. Hierbij wordt allereerst een onderzoek uitgevoerd dat gericht is op technisch en/of begrijpend lezen en spelling en/of grammatica. Uit dit onderzoek blijkt hoe uw kind leest en schrijft en wordt er een niveau bepaald. Als blijkt dat uw zoon of dochter de diagnose dyslexie heeft, kan men bij deze kleinschalige praktijk uw kind uitstekend behandelen. Bovendien krijgt u als ouder praktische begeleidingstips mee. Met deze tips kunnen u en uw kind de gevolgen van dyslexie beperken.

Over

You may also like...

Reacties gesloten.