Hoe de concentratie verbeteren – Een goede tip

Wat je ook doet en waar je het ook doet, je kan steeds jouw concentratie verbeteren als je leert te luisteren – echt te luisteren.

Denk daaraan.

Ondanks dat we alles kunnen horen dat zich afspeelt in onze onmiddellijke omgeving, luisteren we eigenlijk niet echt. Wat we gewoonlijk wel doen is te anticiperen op wat de spreker zal gaan zeggen of eraan denken wat wij zelf zullen zeggen, zodra we de kans daartoe krijgen.

Waarom is dat zo?

Wel, misschien is dat wel omdat we meer geïnteresseerd zijn in onszelf en hoe wij overkomen, dan in de persoon die aan het spreken is en wat hij juist te zeggen heeft. [Dat is waar. De meeste mensen zijn meer geïnteresseerd in hun eigen persoon. Het is een eenvoudig gegeven van het leven; men wil dat de anderen rekening met jou houden.]

Zo, als je dus de volgende maal je klaar maakt om te ontvangen wat gezegd wordt, voor je het al gehoord hebt, probeer dan deze eenvoudige stappen uit:

 

  • Stop het!
  • Doe een bewuste inspanning om aandacht te geven aan wat je hoort.
  • Gebruik al jouw perceptievermogen : geef zowel aandacht aan de lichaamstaal als aan de woorden.
  • Noteer wat je voelt.
  • Wacht tot de persoon uitgesproken is, en geef jezelf een ogenblik om het op te nemen – vooraleer je antwoordt.

En je zal ondervinden dat je twee zeer belangrijke zaken hebt gedaan wat betreft de concentratie :

 

  • Je hebt je echt toegespitst op het gesprek, en daarom heb je het niet alleen beter gehoord, maar heb je het ook beter verstaan.
  • Je hebt jouw concentratie geoefend, en nu zal je beter uitgerust zijn om het volgende keer zelfs nog beter te doen.

Trouwens hier zijn een aantal randvoordelen die je eveneens kan verwachten:

 

 

  • Je zal je zowel wat jouw tegenhanger zei als jouw eigen antwoord veel beter herinneren. Daarvoor zijn er veel redenen. Laat ons volstaan van te zeggen dat het gelijktijdig gebruiken van je oren en je ogen er toe bijdraagt dat het onthouden in het geheugen beter wordt.
  • Je zal ook een veel beter gesprek gehad hebben. Goede luisteraars zijn zeldzaam, en worden vaak gezocht als sociale partners.
  • De kwaliteit van jouw leven zal ook beter worden.

Het beste dat we kunnen doen om onze concentratie te oefenen is het luisteren als een eenvoudig hulpmiddel te gebruiken, en dat kunnen we steeds, overal en met iedereen doen.

 

Ik hoop dat dit duidelijk gemaakt heeft hoe men de concentratie kan verbeteren door gericht te luisteren.

Dit artikel werd geschreven door een voormalig socioloog, systeemanalist en econoom. Bovendien heeft hij een uitgebreide ervaring als beoefenaar van de holistische benaderingstherapie.

Nu heeft de semi-gepensioneerde Jack te samen met zijn echtgenote Osnat tijdens de laatste jaren zich toegelegd op het ontwikkelen van zijn specialiteit als een Marketing Professional voor netwerken op het internet.

Hij maakt gebruik van zijn rijke bagage aan ervaringen uit zijn leven en werk om op een integrerende, zeer ethische en holistische wijze de netwerk marketing te benaderen. Deze benadering is gebaseerd op een tweeledige premisse. Ten eerste, dat netwerk marketing een echt beroep is en dus dient aangeleerd te worden. Ten tweede, dat netwerk marketing een ideaal middel is dat ons in staat stelt aan zelfverbetering te doen door middel van een gemotiveerde handeling.

http://blokpil.nl

About

You may also like...

Comments are closed.