Erikvenneman
Onderwijs

Groep 4 en de Cito-toetsen

De kinderen van groep 4 hebben twee keer per jaar de Cito-toets. Als eerste in januari en betreft de Cito M4. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en heet E4. Wat is nu handig om als opvoeder over de Cito-toets van groep 4 te weten. Middels dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen in januari en december van groep 4. Op die manier bent u volledig op de hoogte. 

 

Welke toetsen nemen we af?

Om direct te beginnen zijn dit de Cito-toetsen die worden afgenomen in groep 4: spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. De leerlingen worden getest over alle lesstof die behandeld is in groep 4. Dat houdt onder andere in: rekenen tot en met honderd, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Op het vlak van taal en spelling gaat het om het goed kunnen spellen van categorie- en werkwoorden. Woordenschat wordt getest via woorden die alle kinderen in groep 4 moeten weten. Het vak begrijpend lezen gaat over de manier waarop teksten gelezen en begrepen worden. Elk van deze onderdelen komen door het leerjaar heen langs en zouden beheerst moeten worden. 

 

Belang van de toetsen die in groep 4 worden gedaan

Met welke bedoeling neemt de basisschool deze toetsen af? Wat is het belang van de Cito-scores? Voor school is het belangrijk om het leren van kinderen vast te leggen. Door de Cito twee keer af te nemen is de leerlijn te volgen. De leraren kunnen zien of de klas en leerlingen genoeg ontwikkelen. Wanneer dat niet zo is, kan een plan worden geschreven om de leerling te ondersteunen. Daarnaast zijn de scores belangrijk voor de overgang van de basisschool naar het vo. Scores van Cito-toetsen tellen dan zwaar. 

 

Voorbereiding op de toetsen zinnig?

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar kinderen voorbereid op de toetsen die in januari en mei/ juni afgenomen worden. De toetsinhoud komt dan ook terug in de normale lessen. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen automatisch worden voorbereid op de Cito M4 en E4. Toch is dit niet helemaal zo, want de Cito-toetsen in groep 4 verschillen van de reguliere methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de opzet is anders dan op de normale toetsen. Niet opvallend dus dat veel ouders kiezen om de belangrijke toetsen thuis samen voor te bereiden. Dat vraagt om heldere en goede oefenboeken, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen ingezet worden om kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. 

 

Cito thuis oefenen 

De uitgeverij Educazione heeft drie boeken gemaakt voor groep 4. In Cito-toets Groep 4 oefenen deel 1 worden kinderen voorbereid op de Cito M4, terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 is de meest complete Citotrainer voor groep 4 en betreft een combinatie van beide boeken. Met meer dan 33 oefeningen per boek bieden deze Cito-toets oefenboeken van Educazione meer dan voldoende materiaal om de Cito’s van groep 4 te trainen met uw kind. Op het gebied van rekenen en taal komt alles ruim aan bod. De Cito oefenboeken van uitgeverij Educazione worden door veel ouders gebruikt om hun kinderen te helpen voorbereiden op de Cito-toetsen. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek beschikbaar. Bekijk voor aanvullende informatie de website.

 

Slotwoord

In groep vier van de basisschool worden er twee belangrijke toetsen bij kinderen afgenomen: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan over begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten in kaart brengen. De leraren gebruiken de scores om plannen te schrijven die kinderen verder helpen. Vanwege het belang van deze scores beslissen veel ouders om hun kinderen voor te bereiden op deze momenten. De Cito Oefenboeken van Educazione komen daarbij goed van pas. In de oefenboeken komen alle vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid klaargestoomd voor de toetsen van groep 4 op de basisschool. 

 

https://tinyurl.com/yazkute7